Page 3 - Meernieuws september-oktober 2017
P. 3

Inhoudsopgave        Beste Meerdorpsgenoten,
 Voorwoord 3
               Het is natuurlijk al veel te laat om u officieel nog een prettig 2018
 Activiteiten MFC Engelbert  5 te mogen wensen, maar ik doe het toch! Ik wens u een fijn, veilig,

 V.V. Engelbert, nieuwjaarsspeech  9 rustig én actief jaar hier in de Meerdorpen. Veiligheid en rust
               vooral ook met betrekking tot de aardbevingen en mogelijke
 Informatie van de Belangenvereniging Meerdorpen  15
               schade aan uw woning. Maar er is verder ook wel wat onrust hier
 MEERKRAGT (column van Josien Kragt)  21 en daar.

 AGENDA: Wat is er verder te doen in Engelbert?  25 Er gebeurt veel, bedoel ik daarmee. Zaken waar we als inwoners
 Melkkoe, column van Wietse Blink  31 maar beperkt invloed op hebben. Zoals een nieuwe weg dwars
               door Middelbert, een nieuwe bus, een paralelweg langs de A7, een
 Informactief 37
               breder fietspad ernaartoe, Jannes in Harry’s café en natuurlijk een
 Belangrijke telefoonnummers  50 nieuwe school in het dorp.
               Maar ook nieuws waar we zelf de schouders onder kunnen zetten,
               of hebben gezet. De prachtig opnieuw ingerichte ijsbaankantine
  De storm van begin december velde het  bijvoorbeeld of de nieuwe Noaberdainst, kunst van onze eigen
  ooievaarsnest in Engelbert. Twee weken
  later werd een nieuwe geplaatst. dorpsgenoten in de kerk geëxposeerd … en stiekem ook weer in
               dit lijstje; de nieuwe school in het dorp .

               U leest er over in deze uitgave van het Meernieuws. Iets minder
               uitgebreid dan anders, vanwege toch wat tijdgebrek en
               planningsperikelen bij de redactie. Waarvoor onze excuses. Mocht
               u iets meer tijd hebben dan wij (blijkbaar hebben), dan raden
               we u van harte de naaicursus van Mirjam aan.. of leer ook van
               die prachtige schilderijen maken op de nieuwe beginnerscursus
               van Franca. Wel tijd maar geen zin in actief? Misschien is een
  MEER Foto’s?       vogeltaart dan iets voor u, toch Josien?
  Heeft u mooie foto’s van de om-
  geving van de Meerdorpen, dan  Met vriendelijke groet namens de redactie…
  kunt u die met ons delen. Mail ze
  naar meernieuws.meerdorpen@
  gmail.com en wij proberen ze te
  plaatsen in Meernieuws.
               Voorpagina: Op zondag 21 januari is de opgeknapte kantine van de ijsbaan opnieuw
               geopend. Achter de counter Ineke en Hettie die hiervoor veel werk hebben verricht.
                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8