Page 3 - Meernieuws juli/augustus 2018
P. 3

Inhoudsopgave        Oud en nieuws


               Beste lezer,
 Voorwoord 3
               Afgelopen zomer zocht Aries Sibma (beheerder van het MFC en uitgever van dit
 Activiteiten MFC Engelbert  5
               magazine) verwoed naar een voltallige nieuwe redactie. Immers, u heeft het
 Informatie van de Belangenvereniging MEER-dorpen  11 gelezen in de vorige editie van Meernieuws: de redactie zou ermee stoppen.
               Helemaal, geen weg terug.
 Column Josien Kragt  23
 AGENDA 26          U leest nu Meernieuws, dus de redactie is er gekomen. Aries kende drie van ons
               nog van de werkgroep Behoud School Engelbert. Zoals u vast ook weet, krijgt
 Column Wietse Blink  29
               De Driebond nieuwbouw bij het MFC. De werkgroep is dus opgeheven en Aries
 Informactief 35       dacht: zíj hebben vast enige tijd over. Die opmerking werd toch met een wat
               pijnlijke grijns beantwoord, want dat valt te bezien; we hebben alle drie jonge
 Bericht van ...  39     kinderen en andere hobby’s. Maar interessant en gezellig zou het ook worden,

 Even voorstellen  52    werd ons verzekerd door de vorige redactie. Na enig beraad gaven we dan ons
               ja-woord zoals Herman Finkers het ooit deed: “Laten wij het maar proberen”.
 Belangrijke telefoonnummers  54
               De vierde kandidaat heeft Aries onder de vaste columnisten gevonden - ze
               had al eens laten weten wat meer te willen doen voor Meernieuws. Zo zijn we
               compleet: Krista Driesten, Steven van Heuven, Rutger Schoenmaker en Josien
               Kragt (tevens columniste). Achterin deze editie stellen we ons kort voor.


               We gaan ons best doen om Meernieuws viermaal per jaar uit te geven; zoals het
               er nu uitziet in februari, mei, augustus en november. Houd daar dus graag ook
               rekening mee als u iets inzendt, bijvoorbeeld als het over agendapunten gaat.
               Heeft u tips, nieuwtjes, ideeën voor bijdragen, interviews, foto’s - neem even
               contact met ons op, bijvoorbeeld via de mail: meernieuws.meerdorpen@gmail.
               com.

               Voor nu veel leesplezier, alvast mooie feestdagen en tot in het nieuwe jaar!
  MEER Foto’s?

  Heeft u mooie foto’s van de omge- De redactie
  ving van de Meerdorpen, dan kunt
  u die met ons delen. Mail ze naar
  meernieuws.meerdorpen@gmail.
  com en wij proberen ze te plaatsen
  in Meernieuws.

               Voorpagina: Kerk Engelbert, filter “polygons”
                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8